szkoleniapta.pl

Dzień Pielęgniarstwa Alergologicznego

 

banner-header

Zaproszenie


Szanowni Państwo,

Jest to nowa inicjatywa Polskiego Towarzystwa Alergologicznego, której celem jest zwiększenie poziomu wiedzy i umiejętności alergologicznych „białego personelu”. Podstawą opieki nad pacjentami cierpiącymi na choroby przewlekle (w tym alergie) jest regularna edukacja i kontrola stosowania się do zaleceń lekarskich. Rola i możliwości pielęgniarek w tym zakresie są obecnie w Polsce niedoceniane. Do zadań odpowiednio przeszkolonych pielęgniarek należy przecież obsługa spirometru, wykonywanie testów skórnych czy też edukacja dotycząca prawidłowego zażywania leków wziewnych, obsługi peak-flow metru itp. Dobrze przeszkolone pielęgniarki mogą służyć pomocą zarówno samym pacjentom, jak i lekarzom, w realizacji zadań terapeutycznych.

Podczas Dnia Pielęgniarstwa Alergologicznego chcemy zaprezentować Państwu najważniejsze wyzwania jakie przed pielęgniarką stawia praca z cierpiącym na choroby alergiczne: podstawy diagnostyki i terapii chorób alergicznych, anafilaksja, punktowe testy skórne, immunoterapia swoista i jej szczepionki, techniki wykonywania spirometrii. Wykłady i prezentacje poprowadzą najlepsi krajowi eksperci w dziedzinie chorób alergicznych – za wartość merytoryczną programu odpowiada Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Alergologicznego.

W ramach spotkania odbędą się także warsztaty, w trakcie których będzie można skonfrontować wiedzę uzyskaną w trakcie wykładów z realiami pracy pielęgniarek. Chcemy by program naukowy Dnia Pielęgniarstwa Alergologicznego odzwierciedlał jak najbardziej codzienny charakter pracy z pacjentem. Liczymy w związku z tym na Państwa głos i udział w dyskusjach, które pomogą przedstawić różnego rodzaju doświadczenia związane z terapią alergii.

Ufam, że Dzień Pielęgniarstwa Alergologicznego spotka się z Państwa akceptacją i wyjdzie naprzeciw oczekiwaniom edukacyjnym polskiego środowiska pielęgniarskiego. Wierzymy także, że będzie to początek współpracy, która pozwoli na osiągnięcie wymiernych korzyści zarówno dla środowiska pielęgniarek w celu podnoszenia kwalifikacji oraz dla pacjentów cierpiących z powodu astmy i innych chorób alergicznych.

Prof. Bolesław Samoliński
Prezydent
Polskiego Towarzystwa Alergologicznego