szkoleniapta.pl

Kliniczne Forum Ekspertów Europy Środkowo-Wschodniej

 

banner-header

Zaproszenie


Drogie Koleżanki i Koledzy,

Piotr KunaZ przyjemnością zapraszam do udziału w Klinicznym Forum Ekspertów Europy Środkowo-Wschodniej, które odbędzie się w dniach 24-26 września 2014 r. w Hotelu Narvil w Serocku.

Poprzednie cztery edycje Forum spotkały się z zainteresowaniem polskiego środowiska medycznego, gdyż było to pierwsza cykliczna inicjatywa medyczna poświęcona leczeniu astmy i chorób towarzyszących. Kliniczne Forum Ekspertów stało się najważniejszym narzędziem Programu POLASTMA, którego celem jest zwiększenie społecznej świadomości nt. skutków astmy oraz zapobieganie im.

W 2009 roku podczas pierwszego Klinicznego Forum Ekspertów weszliśmy na drogę prawidłowej edukacji medycznej w zakresie tej choroby. Dziś chcemy iść jednak o krok dalej – naszym zadaniem jest stworzenie dużego europejskiego programu obejmującego kompleksowo zagadnienia diagnostyki i terapii astmy, ale także analizującego wpływ astmy na zdrowie publiczne i ekonomię państw naszego regionu. Zapraszam do udziału w tym zadaniu – mamy bowiem niepowtarzalną szansę być europejskim liderem w tej dziedzinie.

Kilka lat temu jako wzór postępowania z astmą służył program fiński opracowany przez prof. Tari Haahtela. Dziś jako europejski przykład edukacji nt. astmy jest podawany program POLASTMA. Jak widać nasz wysiłek i starania związany z wdrożeniem POLASTMY zostały docenione także poza granicami Polski. Dlatego liczę na to, że rozwinięcie idei Klinicznego Forum Ekspertów spotka się z uznaniem nie tylko polskich lekarzy, ale całego europejskiego środowiska medycznego.

Kliniczne Forum Ekspertów Europy Środkowo-Wschodniej zgodnie z wieloletnią tradycją poświęcone będzie przede wszystkim właściwej terapii astmy – chcemy przedstawić, to co w ostatnich latach stało się kanonem leczenia tej choroby. Pragniemy także wsłuchać się w głos praktyków, którzy w swojej codziennej pracy konfrontują standardy i wytyczne międzynarodowych organizacji medycznych z realiami pracy alergologa czy pulmonologa. Już teraz pragnę zagwarantować, że program naukowy Forum będzie stał na najwyższym poziomie, nie odbiegającym a może i nawet lepszym niż analogiczne konferencje poświęcone astmie w innych częściach świata.

Do udziału w Forum zaprosimy najlepszych polskich ekspertów w zakresie diagnostyki i terapii astmy. Zgodnie z ideą tego spotkania pragniemy także zaprosić światowej sławy specjalistów w tej materii, tak by mieli Państwo możliwość swobodnej dyskusji z autorytetami współczesnej medycyny. Zachęcam do systematycznego odwiedzania strony internetowej Forum, gdzie na bieżąco będziemy publikować najważniejsze informacje dotyczące tego spotkania.

Jeszcze raz pragnę zaprosić Państwa do udziału w Klinicznym Forum Ekspertów, dziękując jednocześnie za Państwa zaangażowanie w dotychczasowe edycje. Ufam, że również nasze najbliższe Forum – jego program naukowy, atmosfera oraz możliwość dyskusji w gronie międzynarodowych ekspertów – spotka się z Państwa zainteresowaniem i chęcią uczestnictwa w tym wydarzeniu.

Do zobaczenia w Hotelu Narvil!

Prof. zw. dr hab. med. Piotr Kuna
Przewodniczący Komitetu Wykonawczego
Narodowego Programu Wczesnej Diagnostyki i Leczenia Astmy
POLASTMA