Liczba:
Zarejestrowanych uczestników: 302
Wykładowców: 20