szkoleniapta.pl

XI Międzynarodowy Kongres

 

banner-header

Abstrakty
Autorzy Tytuł Akcja
Jacek Borowicz, Filip Raciborski, Artur Walkiewicz, Piotr Samel- Kowalik, Aneta Tomaszewska, Bolesław Samoliński Postawy pacjentów z astmą wobec dobrowolnych ubezpieczeń zdrowotnych
Piotr Dąbrowiecki, Andrzej Chciałowski, Anna Doboszynska, Artur Badyda Powszechne badania spirometryczne-kiedy, gdzie, jak i co z tego wynika.
Katarzyna Dońka, Andrzej Emeryk Satysfakcja z leczenia inhalacyjnego astmy: pMDI vs. DPI
Andrzej Emeryk1,Ewa Chojna1, Małgorzata Bartkowiak-Emeryk2, Ewa Markut-Miotła1, Magdalena Kowalska1 Częstość występowania astmy i wybranych objawów ze strony układu oddechowego u dzieci szkolnych w latach 1995, 2001, 2006 oraz 2011
Emeryk Andrzej1, Kowalska Magdalena1, Czerwińska-Pawluk Iwona1, Bartkowiak-Emeryk Małgorzata2, Markut-Miotła Ewa1 Efektywność dwóch metod nebulizacji z salbutamolu u dzieci z astmą.
Jarosław Górnicki, alergolog, Anna Kaczmarek, dermatolog Medice, cura te ipsum?
Janina Grzegorczyk, Magdalena Kujawiak, Joanna Makowska, Barbara Bienkiewicz, Marek Kowalski Odpowiedź immunologiczna na zakażenie Helicobacter pylori u chorych z pokrzywkowo-obrzękową postacią nadwrażliwości na niesteroidowe leki przeciwzapalne
J. Hermanowicz-Salamon, M. Paplińska-Goryca, P. Nejman –Gryz, M. Arcimowicz, R. Rubinsztajn, H. Grubek –Jaworska , R. Chazan. Znaczenie ekspresji eotaksyn w błonie śluzowej nosa u chorych na POCHP
Monika Jońska-Golus1, Edyta Machura1, Małgorzata Rusek-Zychma1, Małgorzata Barć-Czarnecka1, Franciszek Halkiewicz1, Magdalena Jachimowicz1, Ewelina Chrobak1, Magdalena Wrzask1, Kinga Litera-Grabda1, Alicja Kasperska-Zając2. Przebieg kliniczny i etiologia pokrzywki u dzieci. Natural course and etiology of urticaria in children
A. Kłak, J. Szymański, F. Raciborski, A. Tomaszewska, P. Samel- Kowalik, A. Walkiewicz, A. Białoszewski, D. Opoczyńska, M. Drużba, J. Borowicz, A. Lusawa, B. Samoliński Przyjmowanie suplementów diety przez dziecko a występowanie objawów alergii.
Krzysztof Kłos, Jerzy Kruszewski, Tomasz Matuszewski Hamowanie pohistaminowego bąbla i rumienia skórnego po jednorazowym podaniu zalecanej dawki: 20 mg bilastyny, 10 mg cetyryzyny, 5 mg desloratadyny, 120 mg feksofenadyny, 5 mg lewocetyryzyny, 10 mg rupatadyny
Aneta Krogulska, dr med., Kuba Białek lek.med., Krystyna Wąsowska-Królikowska, Prof. dr hab.med. Tolerancja na przetworzone produkty mleka krowiego i jajek u dzieci z alergią na te pokarmy.
A. Krogulska, M. Borowiec, E. Polakowska, J. Dynowski, W. Młynarski, K. Wąsowska-Królikowska Ekspresja FOXP3, IL-10 i TGF-β mRNA u dzieci z IgE-zależną alergią pokarmową
Edyta Krzych–Fałta, Adam Lusawa, Bolesław Samoliński Znaczenie czynników środowiskowych w alergizacji pacjentów z alergicznym nieżytem nosa
Edyta Machura1, Katarzyna Ziora1, Dariusz Ziora2, Elżbieta Świętochowska3, Małgorzata Barć-Czarnecka1, Małgorzata Rusek-Zychma1, Helena Krakowczyk1, Franciszek Halkiewicz1, Alicja Kasperska-Zajac4 Stężenie rezystyny i apeliny-12 jest podwyższone u dzieci chorych na astmę atopową. Serum resisitin and apelin-12 levels are elevated in children with atopic asthma
Michalak Anna1, Lewandowska - Polak Anna2, Kowalski Marek L2, Grzegorczyk Janina Ł1 Ocena metody proliferacji limfocytów T CD8+ po swoistej i nieswoistej stymulacji komórek krwi obwodowej z zastosowaniem cytometrii przepływowej i użyciem barwienia CFSE
Roman Nowicki Terapia podstawowa atopowego zapalenia skóry
Dagmara Opoczyńska, Filip Raciborski, Anna Kłak, Jakub Szymański, Aneta Tomaszewska, Piotr Samel-Kowalik, Artur Walkiewicz, Artur Białoszewski, Michał Drużba, Jacek Borowicz, Adam Lusawa, Bolesław Samoliński Częstość występowania astmy wśród dzieci z klas pierwszych warszawskich szkół podstawowych – porównanie danych z badania z 2010 i 2012 r.
Raciborski Filip2, Komorowski Jarosław1, Samel-Kowalik Piotr1, Tomaszewska Aneta1, Walkiewicz Artur1, Białoszewski Artur1, Szymański Jakub1, Opoczyńska Dagmara1, Drużba Michał1, Kłak Anna1, Borowicz Jacek1, Lusawa Adam1, Samoliński Bolesław1 Alergia pokarmowa u dzieci – wyniki badania epidemiologicznego w Warszawie
Piotr Samel-Kowalik, Filip Raciborski, Aneta Tomaszewska, Artur Walkiewicz, Jacek Borowicz, Adam Lusawa, Bolesław Samoliński Wpływ listu zapowiedniego na częstość deklaracji astmy i nieżytu nosa w badaniu Epidemiologia Chorób Alergicznych w Polsce (ECAP).
Roman Skiepko, Ziemowit Zietkowski, Maria Magdalena Tomasiak-Łozowska, Urszula Bernacka, Anna Bodzenta-Łukaszyk Skuteczności kliniczna omalizumabu w pięcioletniej obserwacji
Sylwia Smolińska, Patrycja Konieczna, Liam O’Mahony, Marek Jutel Wpływ sygnału histaminowego na wrodzoną odpowiedź immunologiczną w nieswoistych zapalnych schorzeniach jelit.
Jakub Szymański, Anna Kłak, Filip Raciborski, Aneta Tomaszewska, Piotr Samel- Kowalik, Artur Walkiewicz, Artur Białoszewski, Dagmara Opoczyńska, Michał Drużba, Jacek Borowicz, Adam Lusawa, Bolesław Smoliński Stosowanie szczepień wśród dzieci z objawami chorób alergicznych.
A. Tomaszewska, P. Samel-Kowalik, A. Lusawa, A. Walkiewicz, F. Raciborski, J. Borowicz, B. Samoliński Czy na pewno choroby alergiczne na terenach wiejskich występują rzadziej?
A. Tomaszewska, P. Samel-Kowalik, A. Lusawa, A. Walkiewicz, F. Raciborski, J. Borowicz, B. Samoliński Jakie czynniki zwiększają ryzyko wystąpienia choroby alergicznej w mieście, a jakie na wsi?
lek. Natalia Ukleja-Sokołowska, dr n. med. Ewa Gawrońska-Ukleja, lek. Łukasz Sokołowski, prof. dr. n med. Zbigniew Bartuzi Alergia na owoce morza
Jacek Waga, Jerzy Zientarski, Anna Chmielewska, Wojciech Dyga, Ewa Czarnobilska, Krystyna Obtułowicz Białka gliadynowe pszenicy jako czynniki chorobotwórcze w alergii pokarmowej
Walkiewicz A; Lusawa A; Tomaszewska A; Samel-Kowalik P; Borowicz J; Raciborski F; Piekarska B; Białoszewski A.; Samoliński B; Narażenie na pleśń jest silnym czynnikiem predysponującym do rozwoju chorób alergicznych.