Liczba:
Zarejestrowanych uczestników: 578
Wykładowców: 54