Liczba:
Zarejestrowanych uczestników: 478
Wykładowców: 50