szkoleniapta.pl

XIII Międzynarodowy Kongres

 

banner-header

Abstrakty


Prezentacja Doniesień Naukowych I

Czwartek 27.09.2018, Sala 5/10 godz. 18:30-20:00
Pobierz (zip)…

Numer Autorzy Temat
A.1 M. Chałubiński, A. Szulc, M. Pawełczyk, M. L. Kowalski Wpływ rhinowirusa HRV16 na odpowiedź przeciwwirusową i zapalną w komórkach śródbłonka naczyniowego
A.2 E. Wasilewska, A. Janowicz, K. Kuziemski, I. Damps-Konstańska, J. Bigda, Ł. Kaska, S. Małgorzewicz, E. Jassem Ocena czynności płuc u osób z otyłością olbrzymią kwalifikowanych do operacji bariatrycznej
A.3 N. Ukleja-Sokołowska, E. Gawrońska-Ukleja Ewa, M. Żbikowska-Götz, K. Lis, Ł. Sokołowski, Z. Bartuzi Analiza uczuleń na komponenty alergenowe kota i psa
A.4 M. Trzeciak, M. Sakowicz- Burkiewicz ,M. Wesserling, D. Dobaczewska, J.Gleń, R. J. Nowicki, T. Pawełczyk Ekspresja genów kodujących białka koperty rogowej w atopowym zapaleniu skóry i ich związek z przebiegiem choroby
A.5 J. Jamroz-Brzeska, A. Wardzyńska, J. Rywaniak, M. L. Kowalski Systemic inflammation in asthmatic patients is related to age and airway obstruction
A.6 U. Radzikowska, P. Kaczmarczyk, D. Groth, K. Grubczak, P. Zembko, A. Eljaszewicz, M. Sokolowska, P. Kuna, A. Bodzenta-Łukaszyk, M. Moniuszko Effects of bilastine stimulation on frequencies and phenotype of human classical, intermediate and non-classical monocytes
A.7 K. Grubczak, D. Lipińska, A. Eljaszewicz, P. Singh, U. Radzikowska, P. Miklasz, M. Dąbrowska, E. Jabłońska, A. Bodzenta-Łukaszyk, M. Moniuszko Vitamin D3 Treatment Decreases Frequencies of CD16-Positive and TNF-α-Secreting Monocytes in Asthmatic Patients
A.8 A. Hofman , M. Kupczyk , P. Kuna , A. Bodzenta-Łukaszyk , K. Buczyłko , P. Dąbrowiecki , M. Łukaszyk , P. Nastałek , M. Soliński , Ł. Kołtowski Zastosowanie systemu AioCare w monitorowaniu zaostrzeń astmy oskrzelowej

Prezentacja Doniesień Naukowych II

Czwartek 27.09.2018, Sala 5/12 godz. 18:30-20:00
Pobierz (zip)…

Numer Autorzy Temat
B.1 J. Stróżek, A. Kłak, R. Izdebski, E. Gawińska- Drużba, E. Krzych-Fałta, F. Raciborski, B. Samoliński Koszty pośrednie w chorobach alergicznych
B.2 A. Bodajko-Grochowska, A. Emeryk, A. Bednarek, K. Janeczek Ekonomiczne uwarunkowania leczenia astmy u dzieci
B.3 A. Tomaszewska, P. Samel-Kowalik, F. Raciborski, A. Walkiewicz, J. Borowicz, E. Krzych-Fałta, B. Samoliński Występowanie alergicznego nieżytu nosa i astmy w środowisku wielkomiejskim i na wsi
B.4 I. Jabcon, A. Białończyk, K. Stencel-Gbriel Climatotheraphy of bronchial asthma in Polish children with mite hypersensitivity
B.5 P. Dabrowiecki, A. Chciałowski, A. Badyda Wpływ zanieczyszczeń powietrza na zaostrzenia i hospitalizacje z powodu astmy oskrzelowej
B.6 Z. Podolec Ocena wpływu charakterystyki głowicy pomiarowej GP na wartości spirometryczne oraz rozpoznanie obturacji
B.7 M. Jabłońska, A. Grzanka, F. Raciborski Zaburzenia snu u chorych na alergie w grupie 65+
B.8 I. Sardecka, E. Łoś-Rycharska, H. Ludwig, J. Gawryjołek, A. Krogulska Early risk factors for cow’s milk allergy in children in the first year of life
B.9 A. Bodajko-Grochowska, A. Emeryk, D. Lahutta, A. Bednarek, E. Markut-Miotła, M. Bartkowiak-Emeryk, M. Kowalska, E. Chojna, Z. Raus, K. Janeczek Czy leczenie PMBL u dzieci z astmą jest skuteczne i opłacalne?
B.10 E. Łoś-Rycharska, Z. Wasielewska, Z. Serafin, A. Krogulska Przewlekły kaszel u 10-letniego dziecka z astmą – to nie zawsze zaostrzenie

Prezentacja Doniesień Naukowych III

Piątek 28.09.2018, Sala 5/10 godz. 15:30-17:00
Pobierz (zip)…

Numer Autorzy Temat
C.1 M. Kuśmierek, I. Sardecka, A. Chęsy, A. Krogulska Wpływ diety matki w ciąży na występowanie alergii na białka mleka krowiego u potomstwa
C.2 M. Kuśmierek, I. Sardecka, A. Chęsy, A. Krogulska Wprowadzanie pokarmów uzupełniających a występowanie objawów alergii u dzieci w pierwszym roku życia – doniesienie wstępne
C.3 U. Jedynak-Wąsowicz, E. Cichocka-Jarosz, B. Kusak, G. Lis Anafilaksja na pokarm u małych dzieci
C.4 E. Łoś-Rycharska, M. Rekowska, A. Krogulska FPIES u 2,5-letniego dziecka
C.5 Z. Wasielewska, A. Dolińska, D. Wilczyńska, A. Szaflarska-Popławska, E. Łoś-Rycharska, A. Krogulska Prevalence of allergic diseases in children with inflammatory bowel disease
C.6 J. Gawryjołek, M. Żbikowska-Götz, Z. Bartuzi, A. Krogulska Tolerancja wypiekanego mleka i jajka u 8 letniego dziecka z IgE-zależną alergią na mleko i jajo kurze
C.7 J. Gawryjołek, M. Pożarska, A. Krogulska Ocena przeznaskórkowej utraty wody (TEWL) u dzieci z alergią pokarmową
C.8 P. Dubiela, S. Kabasser, N. Smargiasso, M. Bublin, Ch. Hafner, G. Mazzucchelli, K. Hoffmann-Sommergruber Jug r 6 but not Jug r 2 is the allergenic vicilin present in walnut kernels responsible for IgE cross-reactivities to other tree nuts and seeds
C.9 W. Zagórska, K. Grzela, M. Szychta Trudności diagnostyczne w rozpoznaniu zespołu zapalenia jelita wywołanego białkami pokarmowymi (FPIES- food protein induced enterocolitis syndrome)
C.10 U. Jedynak-Wąsowicz, E. Cichocka-Jarosz, B. Kusak, N. Mól, Z. Kwapińska, K. Rutkowska, G. Lis The outcome of the oral baked milk challenge in correlation with component-resolved diagnostics

Prezentacja Doniesień Naukowych IV

Piątek 28.09.2018, Sala 5/12 godz. 15:30-17:00
Pobierz (zip)…

Numer Autorzy Temat
D.1 K. Ł. Piwowarek, J. Kruszewski Zaburzenia somatoformiczne w diagnostyce anafilaksji – opis przypadku
D.2 M. Abramowicz, A. Chciałowski, J. Kruszewski Analiza alergii na jad owadów błonkoskrzydłych w materiale własnym. Ocena kliniczna reakcji po użądleniu, u chorych kwalifikowanych do immunoterapii
D.3 J. Romantowski, M. Niedoszytko, A. Maciejewska, J. Polańska, R. Pawłowski, E. Wasilewska, K. Specjalski, M. Chełminska, E. Jassem Zmiany ekspresji genów jako marker predykcyjny skuteczności immunoterapii swoistej w alergii na pyłki traw
D.4 E. Krzych-Fałta, O. Wojas, B. Samoliński Tlenek azotu – wspólny mianownik dla pomiaru stanu zapalnego górnych i dolnych dróg oddechowych
D.5 E. Krzych-Fałta, O. Wojas, B. Samoliński Tryptaza i białko kationowe eozynofilów w donosowej próbie prowokacyjnej
D.6 E. Krzych-Fałta, O. Wojas, B. Samoliński Bezpieczeństwo próby prowokacyjnej z alergenem mierzonej tlenkiem azotu ze strony dolnych dróg oddechowych i FEV1
D.7 J. Hermanowicz-Salamon, P. Jarzębska Utility of Rhinoconjunctivitis Quality of Life Questionnaire (RQLQ) in the evaluation of one-year outcomes of omalizumab treatment in severe allergic asthma
D.8 J. Perkowska, J. Kruszewski Reakcje układu krążenia u pacjentów poddawanych doustnej próbie prowokacji aspiryną
D.9 A. Kowalczyk, D. Tunowska, A. Krogulska Nadwrażliwość na cyklosporynę u dzieci z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego – opis 2 przypadków
D.10 A. Kowalczyk, R. Kuczyńska, A. Krogulska Zespół niedoboru diaminooksydazy u 8-letniego chłopca

Sesja Plakatowa I

Czwartek 27.09.2018, Sala wystawowa, godz. 14:00-15:30
Pobierz (zip)…

Numer Autorzy Temat
I.1 K. Plata- Nazar, M. Lange, M. Niedoszytko, G. Łuczak, A. Szlagatys–Sidorkiewicz Opieka nad dzieckiem chorym na mastocytozę w klinice gastroenterologii dziecięcej
I.2 K. Janeczek, A. Emeryk, A. Bodajko-Grochowska Wpływ poliwalentnego mechanicznego lizatu bakteryjnego na stopień obturacji przewodów nosowych u dzieci z pyłkowym alergicznym nieżytem nosa
I.3 K. Janeczek, A. Emeryk, P. Rapiejko, A. Bodajko-Grochowska Wpływ stężenia pyłków traw w powietrzu atmosferycznym na objawy pyłkowego alergicznego nieżytu nosa u dzieci zamieszkałych na terenie Lublina
I.4 B. Sieradzka, A. Lipiec, B. Samoliński Analiza częstości uczuleń na pospolite hapteny, konserwanty i aromaty u dzieci z atopowym zapaleniem skóry
I.5 K. Kunkiel, W. Zagórska Rumień guzowaty- pułapki diagnostyczne
I.6 J. Sarbinowska, D. Waśko-Czopnik Znaczenie współwystępowania alergii pokarmowych i wziewnych w diagnostyce pacjentów z dysfagią i podejrzeniem eozynofilowego zapalenia przełyku – doniesienia wstępne
I.7 H. Ludwig, J. Gawryjołek, E. Łoś-Rycharska, I. Sardecka, A. Krogulska Wczesne czynniki ryzyka rozwoju uczulenia na alergeny pokarmowe u dzieci do 3. roku życia
I.8 D. Myszkowska, E. Czarnobilska, M. Ziemianin, W. Dyga Diagnostyka IgE-niezależnej alergii pokarmowej u pacjentów atopowych i nieatopowych. Wyniki wstępne
I.9 K. Grzela, J. Zielińska, W. Zagórska Anafilaksja u 2-letniego chłopca z alergią na białka mleka krowiego po spożyciu doustnego preparatu nawadniającego – nowe spojrzenie na „nieoczywiste” źródła alergenów pokarmowych
I.10 M. Szychta, W. Zagórska, J. Pawłowska, M. Kulus Hipogammaglobulinemia w przebiegu alergii pokarmowej na białko mleko krowiego (ABMK)- opis przypadku
I.11 K. Lis, N. Ukleja-Sokołowska, E. Gawrońska-Ukleja, Z. Bartuzi Porównanie stężenia IgE swoistych dla krewetki w surowicy zmierzonych różnymi metodami

Sesja Plakatowa II

Czwartek 27.09.2018, Sala wystawowa, godz. 14:00-15:30
Pobierz (zip)…

Numer Autorzy Temat
II.1 A. Michalak, M. Brauncajs, M. Konieczka, M. Chałubiński, J. Ł. Grzegorczyk Wpływ lipopolisacharydu, enterotoksyny gronkowcowej typu A oraz ludzkiego wirusa paragrypy typu 3 na uwalnianie IL -10, IL-17A i katelicydyny LL-37 przez limfocyty krwi obwodowej w odniesieniu do apoptozy
II.2 M. Bukowczan, Zenon Brzoza Współwystępowanie pokrzywki przewlekłej i palenia tytoniu – doniesienie wstępne
II.3 M. Sztormowska, M. Niedoszytko, M. Taszner, M. Fijałkowski, E. Jassem Zaburzenia funkcji układu oddechowego i układu krążenia u chorych na mastocytozę
II.4 I. Tarczoń, U. Jedynak-Wąsowicz, G. Lis, T. Tomasik, P. Brzyski, E. Cichocka-Jarosz Czy rodzaj czynnika wyzwalającego wpływa na obraz kliniczny anafilaksji u dzieci
II.5 I. Tarczoń, U. Jedynak-Wąsowicz, G. Lis, T. Tomasik, P. Brzyski, E. Cichocka-Jarosz Interwencja w anafilaksji u dzieci – doświadczenia z jednego ośrodka
II.6 A. Dąbrowski, N. Żak, P. Szost Przebieg i zachowania medyczne w czasie anafilaksji na jad owadów błokoskrzydłych
II.7 A. Zakrzewski, J. Kruszewski Uogólniona reakcja anafilaktyczna po Tolperisone (Mydocalm)
II.8 O. Branicka, J. Glück Ocena wskaźnika neutrofili do limfocytów (NLR) w różnych typach nadwrażliwości na NLPZ
II.9 K. Lis, Z. Bartuzi Stężenie alergenowoswistych IgE w surowicy w diagnostyce nadwrażliwości na niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ)
II.10 A. Szczukocka-Zych, A. Mazur, W. Zagórska, J. Chądzyńska Nadwrażliwość na leki u dzieci hospitalizowanych w Klinice Pneumonologii i Alergologii Wieku Dziecięcego WUM z podejrzeniem uczulenia na leki

Sesja Plakatowa III

Piątek 28.09.2018, Sala wystawowa, godz. 14:00-15:30
Pobierz (zip)…

Numer Autorzy Temat
III.1 A. Pełkowska, M. Kostrzon Rehabilitacja w warunkach subterraneoterapii
III.2 O. Branicka, J. Glück Ocena przydatności Paszportu Lekowego w nadwrażliwości na leki
III.3 O. Wojas, E. Krzych-Fałta, B. Samoliński Częstość stosowania leków z grupy OTC w grupie badanych z rozpoznanym alergicznym nieżytem nosa w świetle projektu ECAP
III.4 K. Lis, E. Gawrońska-Ukleja, N. Ukleja-Sokołowska, Z. Bartuzi Występowanie przeciwciał sIgE dla Anisakis simplex i karalucha u osób uczulonych na roztocza kurzu domowego i krewetki
III.5 P. Łacwik, M. Bocheńska-Marciniak, P. Kuna, M. Kupczyk Safety of allergen Immunotherapy in seniors- results of a 2 year observational study
III.6 P. Łacwik, M. Bocheńska-Marciniak, P. Kuna, M. Kupczyk Predisposing factors of adverse events in subcutaneous allergen immunotherapy- results from a long-term observation
III.7 E. Matuszewska, J. Matysiak, P. Dereziński, A. Światły, S. W. Kosiński, E. Smorawska-Sabanty, Z. J. Kokot, M. L. Kowalski, J. Matysiak Hymenoptera venom immunotherapy is associated with changes in serum proteomic profiles
III.8 K. Kłos, A. Zakrzewski, J. Kruszewski Skuteczna desensytyzacja witaminą B12 u chorej z niedokrwistością megaloblastyczną – opis przypadku
III.9 K. Grubczak, M. M. Tomasiak-Łozowska, M. Klimek, A. Eljaszewicz, A. Bodzenta-Łukaszyk, M. Moniuszko Early effects of ultra-rush wasp-venom immunotherapy on the expression of CD25 on CD4+ T cells
III.10 G. Kardas, A. Gabryelska, M. Panek, D. Kierszniewska-Stępień, P. Kuna Trudności w diagnostyce alergologicznej zmian obrzękowych w obrębie głowy i szyi na przykładzie opisu przypadku pacjenta z mucynozą i przewlekłym zapaleniem zatok
III.11 M. Stachera-Grzenkowicz, A. Śledzińska, K. Kurpierz, K. Lewandowski Badanie cytologiczne komórek napływowych i bakteriologiczne wymazów z nosa w obserwacji dwuletniej u młodych dorosłych – doniesienie wstępne
III.12 J. Janiszewska-Salamon, R. Gawlik, A. Urgacz-Lechowicz, W. Luboń, E. Zielińska-Pająk, E. Mrukwa-Kominek Ocena obecności eozynofili w spojówce u pacjentów z klinicznymi objawami alergicznego zapalenia spojówek z ujemnymi testami alergicznymi