szkoleniapta.pl

XIII Międzynarodowy Kongres

 

banner-header

Najlepsi z Najlepszych


Sesję Najlepsi z Najlepszych wygrała Pani Anna Michalak „Wpływ lipopolisacharydu, enterotoksyny gronkowcowej typu A oraz ludzkiego wirusa paragrypy typu 3 na uwalnianie IL -10, IL-17A i katelicydyny LL-37 przez limfocyty krwi obwodowej w odniesieniu do apoptozy.”