szkoleniapta.pl

Oświadczenie o Poufności

 

SZKOLENIA PTA - oświadczenie o poufności


W świetle obowiązującego prawa wyrażenie zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest konieczne do pomyślnego przeprowadzenia rejestracji i późniejszej obsługi użytkowników serwisu.

Gromadzone dane wykorzystywane będą przez Polskie Towarzystwo Alergologiczne i aktualne biuro organizacyjne konferencji oraz administratora serwisu - firmę AltaSoft S.C.

Polskie Towarzystwo Alergologiczne i AltaSoft S.C. oświadczają, że zbierane w tej witrynie dane osobowe wykorzystywane są jedynie w celach umożliwiających sprawną realizację konferencji i poprawę jakości tego serwisu, do których miedzy innymi należą:

  • identyfikacja użytkowników konferencji i szkoleń organizowanych pod patronatem Polskiego Towarzystwa Alergologicznego
  • wymiana istotnych informacji między organizatorem konferencji a jej uczestnikami takich jak np. zmiany zakresu szkolenia, przypomnienie o istotnych terminach itp.
  • zbieranie informacji pozwalających na dostosowanie profilu przyszłych szkoleńi konferencji do zainteresowań użytkowników tego serwisu
  • zbieranie informacji pozwalających na rozszerzenie tematyki szkoleń i konferencji
  • wymiana myśli naukowej i dostęp do aktualnej informacji medycznej.

Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych użytkownicy serwisu mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania. Zbieranie danych odbywa się na zasadzie pełnej dobrowolności.

Dane osobowe służące do identyfikacji użytkownika nie będą udostępniane w żadnej formie stronom trzecim, z wyjątkiem następujących sytuacji:

  • Względy prawne: dane osobowe mogą zostać udostępnione osoba trzecim bez zgody użytkownika z następujących powodów: wymóg postępowania zgodnego z prawem, postanowienia lub wyroki sądowe, współpraca z organami władzy w toku prowadzonego przez nie śledztwa, pomoc w zapobieganiu oszustwom lub ochrona praw Polskiego Towarzystwa Alergologicznego i AltaSoft S.C.
  • Zgoda użytkownika: we wszystkich pozostałych przypadkach, przed udostępnieniem zgromadzonych danych osobowych stronom trzecim, zostanie skierowane do użytkownika pytanie, czy jego dane mogą zostać udostępnione osobom trzecim.W szczególności dotyczy to sytuacji zmiany administratora serwisu lub organizacji konferencji Polskiego Towarzystwa Alergologicznego przez firmę trzecią.