Liczba:
Zarejestrowanych uczestników: 470
Wykładowców: 88