szkoleniapta.pl

XIV Międzynarodowy Kongres

 

banner-header

Komitet naukowy


Prof. Maciej Kupczyk
Prof. Marek Kulus
Prof. Magdalena Czarnecka–Operacz
Prof. Zbigniew Bartuzi
Prof. Henryk Mazurek
Dr Izabela Kupryś-Lipińska
Dr hab. Marta Chełmińska
Prof. Ewa Czarnobilska
Dr Piotr Dąbrowiecki
Prof. Marek Kowalski
Prof. Jerzy Kruszewski
Prof. Piotr Kuna
Prof. Marcin Moniuszko
Dr Piotr Rapiejko
Prof. Barbara Rogala
Prof. Bolesław Samoliński
Prof. Roman Nowicki
Prof. Rafał Pawliczak
Prof. Krzysztof Kowal
Prof. Krzysztof Buczyłko
Dr Anna Groblewska
Lek. med. Marcelina Przemęcka
Dr hab n. o zdr. Edyta Krzych-Fałta
Dr Tomasz Matuszewski
Prof. Radosław Gawlik

Liczba:
Zarejestrowanych uczestników: 470
Wykładowców: 88