szkoleniapta.pl

Archiwum szkoleń

 

banner-header

III Konferencja Szkoleniowa


Na stronie tej znajdą Państwo podsumowanie wyników badania ogólnego poziomu satysfakcji uczestników konferencji. Badanie to zostało przeprowadzone za pomocą ankiety.

Większość pytań to pytania zamknięte, w których respondenci poddają ocenie w skali 0-10 poszczególne nazwane w ankiecie elementy szkolenia (kategorie). Ankieta zawiera także pytania otwarte, pozwalające respondentom na zawarcie dodatkowych uwag. Odpowiedzi na te pytania zostały skategoryzowane podczas procesu analizy ankiet.

Ankiety można było pobrać na recepcji konferencji oraz przy wejściu na salę wykładową. Wypełnienie i oddanie ankiety było dobrowolne. Każdy respondent oddający ankietę otrzymywał drobny upominek (latareczkę-breloczek). Większość ankiet zostało złożonych już w piątek - czyli dzień przed oficjalnym zakończeniem Konferencji.


Statystyka personalna, liczba ankiet


W konferencji brało udział ponad 1100 osób, w tym:

  • Słuchaczy wykładów: 898
  • Wykładowców: 42
  • Wystawców/przedstawicieli: około 200 (162 rejestracji imiennych i dodatkowo wydanych ponad 30 identyfikatorów jedynie z nazwą firmy)
Nad organizacją, w trakcie konferencji z ramienia AltaSoft czuwały 42 osoby.

498 osób oddało wypełnioną ankietę. Stanowi to 55,46% wszystkich słuchaczy.

Analizę przeprowadzono wielostopniowo. Najpierw wszystkie zebrane ankiety zeskanowano i wykonano statystyki dla pytań zamkniętych. Następnie dokonano kategoryzacji odpowiedzi na pytania otwarte i wreszcie analizy poszczególnych grup odpowiedzi.

Wszystkie statystyki liczbowe i deskrypcyjne oraz procentowe podawane są poniżej po analizie wszystkich 498 ankiet.

Liczba:
Słuchaczy: 898
Wykładowców: 42