szkoleniapta.pl

Archiwum szkoleń

 

banner-header

II Konferencja Szkoleniowa


W konferencji brało udział ponad 1800 osób w tym:

  • Słuchaczy wykładów: 1387
  • Wykładowców: 54
  • Wystawców/przedstawicieli: około 370 (268 rejestracji imiennych i dodatkowo wydanych około 100 identyfikatorów jedynie z nazwą firmy)
Nad organizacją, w trakcie konferencji z ramienia AltaSoft czuwało 47 osób. Cały zaangażowany personel techniczny (obsługa audio-video, personel budujący sceny, transport, ochrona imprezy plenerowej itp.) z wyjątkiem obsługi hotelowej i TVNMed to około 150 osób.

347 osób oddało wypełnioną ankietę. Stanowi to 25,02 % wszystkich słuchaczy. W porównaniu z rokiem poprzednim to o 0,88 % (72 ankiety) większy procent zwrotów.

Analizę przeprowadzono dwustopniowo. Najpierw dokonano obliczeń obejmujących wszystkie zebrane ankiety. Następnie ankiety poddano wstępnej analizie pod kontem rzetelności wypełniania. Odrzucono 134 ankiety (38,62% wszystkich zebranych ankiet) , w których respondent dokonywał co najmniej dwukrotnie oceny zajęć odbywających się równolegle. Jednokrotna pomyłka tego rodzaju (41 ankiet, 11,82% wszystkich ankiet) została uznana jako dopuszczalny błąd wypełniania. Wyniki statystyk w obu przypadkach różnią się w niewielkim stopniu.

Wnioski wyciągane w tym dokumencie dotyczą niższej z uzyskanych ocen. Ponieważ struktura ankiety użytej na poprzedniej konferencji uniemożliwiała taką analizę rzetelności wypełniania i obejmowała wszystkich zebranych ankiet, porównanie wyników obu ankiet bazuje zawsze na wynikach obliczonych na bazie wszystkich 347 ankiet.

Tak duży procent ankiet odrzuconych wskazuje na to, że należy lepiej informować respondentów o celu wypełniania ankiety. Część respondentów wypełniała ankietę awansem (ankiety oddane w piątek), część zapewne wyrażała swoje ogólne nastawienie do konferencji - nie zwracając uwagi na oceniane detale (duży procent ankiet odrzuconych zawierał także wysokie oceny).

W tym opracowaniu statystyki liczbowe i procentowe podawane są po analizie wszystkich ankiet. Statystyki deskrypcyjne liczone są dla obu przypadków.

Liczba:
Słuchaczy: 1387
Wykładowców: 54