szkoleniapta.pl

Archiwum szkoleń

 

banner-header

Dzień Pielęgniarstwa Alergologicznego


Serdecznie dziękujemy wszystkim Państwu za udział w konferencji „Dzień Pielęgniarstwa Alergologicznego”, która odbyła się 5 kwietnia 2014 r. w ramach VI Konferencji Szkoleniowej „Alergologia na granicy specjalności”.

Dzień Pielęgniarstwa Alergologicznego cieszył się dużym uznaniem wśród uczestników. Sprawiło to, iż w kolejnych latach będzie kontynuowana ta nowa inicjatywa Polskiego Towarzystwa Alergologicznego, której celem jest zwiększenie poziomu wiedzy i umiejętności alergologicznych „białego personelu”.

Na stronie tej znajdą Państwo m.in. podsumowanie wyników badania ogólnego poziomu satysfakcji uczestników Konferencji. Badanie to zostało przeprowadzone za pomocą ankiety. Większość pytań to pytania zamknięte, w których respondenci poddają ocenie w skali 0-10 poszczególne nazwane w ankiecie elementy szkolenia (kategorie). Ankieta zawiera także pytania otwarte, pozwalające respondentom na zawarcie dodatkowych uwag. Odpowiedzi na te pytania zostały skategoryzowane podczas procesu analizy ankiet.

Ankiety można było pobrać na recepcji konferencji. Wypełnienie i oddanie ankiety było dobrowolne. Każdy respondent oddający ankietę otrzymywał drobny upominek. Większość ankiet zostało złożonych w sobotę, czyli dzień oficjalnego zakończenia Konferencji.

Liczba:
Słuchaczy: 95
Wykładowców: 7