szkoleniapta.pl

Archiwum szkoleń

 

banner-header

Kliniczne Forum Ekspertów Europy Środkowo-Wschodniej


Serdecznie dziękujemy wszystkim Państwu za udział w Klinicznym Forum Ekspertów Europy Środkowo-Wschodniej, które odbyło się w Serocku w dniach 24-26 września 2014 roku.
Na stronie tej znajdą Państwo m.in. podsumowanie wyników badania ogólnego poziomu satysfakcji uczestników Forum. Badanie to zostało przeprowadzone za pomocą ankiety.

Większość pytań to pytania zamknięte, w których respondenci poddają ocenie w skali 0-10 poszczególne nazwane w ankiecie elementy szkolenia (kategorie). Ankieta zawiera także pytania otwarte, pozwalające respondentom na zawarcie dodatkowych uwag. Odpowiedzi na te pytania zostały skategoryzowane podczas procesu analizy ankiet.

Ankiety można było pobrać na recepcji forum. Wypełnienie i oddanie ankiety było dobrowolne. Każdy respondent oddający ankietę otrzymywał drobny upominek. Większość ankiet zostało złożonych w piątek - czyli dzień oficjalnego zakończenia Forum.

Liczba:
Słuchaczy: 198
Wykładowców: 19