szkoleniapta.pl

Archiwum szkoleń

 

banner-header

II Kliniczne Forum Ekspertów


Na stronie tej znajdą Państwo podsumowanie wyników badania ogólnego poziomu satysfakcji uczestników Forum. Badanie to zostało przeprowadzone za pomocą ankiety.
Większość pytań to pytania zamknięte, w których respondenci poddają ocenie w skali 0-10 poszczególne nazwane w ankiecie elementy szkolenia (kategorie). Ankieta zawiera także pytania otwarte, pozwalające respondentom na zawarcie dodatkowych uwag. Odpowiedzi na te pytania zostały skategoryzowane podczas procesu analizy ankiet.

Ankiety można było pobrać na recepcji konferencji oraz przy wejściu na salę wykładową. Wypełnienie i oddanie ankiety było dobrowolne. Każdy respondent oddający ankietę otrzymywał drobny upominek (latareczkę-breloczek). Większość ankiet zostało złożonych już w piątek - czyli dzień przed oficjalnym zakończeniem Konferencji.


Statystyka personalna, liczba ankiet


W konferencji brało udział ponad 400 osób, w tym:

  • Słuchaczy wykładów: 287
  • Wykładowców: 38
  • Wystawców/przedstawicieli: około 80
Nad organizacją, w trakcie konferencji z ramienia AltaSoft czuwało 29 osób.
119 osób oddało wypełnioną ankietę. Stanowi to 41,5% wszystkich słuchaczy.

Analizę przeprowadzono wielostopniowo. Najpierw wszystkie zebrane ankiety zeskanowano i wykonano statystyki dla pytań zamkniętych. Następnie dokonano kategoryzacji odpowiedzi na pytania otwarte i wreszcie analizy poszczególnych grup odpowiedzi.

Wszystkie statystyki liczbowe i deskrypcyjne oraz procentowe podawane są poniżej po analizie wszystkich 119 ankiet.

Liczba:
Słuchaczy: 287
Wykładowców: 38