szkoleniapta.pl

Archiwum szkoleń

 

banner-header

Wprowadzenie


W konferencji wzięło udział około 1200 osób. Nad organizacją, w trakcie konferencji z ramienia AltaSoft czuwały 42 osoby. 425 osób oddało wypełnioną ankietę.

Analizę przeprowadzono wielostopniowo. Najpierw wszystkie zebrane ankiety zeskanowano i wykonano statystyki dla pytań zamkniętych. Następnie dokonano kategoryzacji odpowiedzi na pytania otwarte i wreszcie analizy poszczególnych grup odpowiedzi. Wszystkie statystyki liczbowe i deskrypcyjne oraz procentowe podawane są poniżej po analizie wszystkich 425 ankiet.

Liczba:
Słuchaczy: 861
Wykładowców: 33