szkoleniapta.pl

Archiwum szkoleń

 

banner-header

V Konferencja Szkoleniowa


Na stronie tej znajdą Państwo podsumowanie wyników badania ogólnego poziomu satysfakcji uczestników Konferencji. Badanie to zostało przeprowadzone za pomocą ankiety.

Większość pytań to pytania zamknięte, w których respondenci poddają ocenie w skali 0-10 poszczególne nazwane w ankiecie elementy szkolenia (kategorie). Ankieta zawiera także pytania otwarte, pozwalające respondentom na zawarcie dodatkowych uwag. Odpowiedzi na te pytania zostały skategoryzowane podczas procesu analizy ankiet.

Ankiety można było pobrać na recepcji konferencji. Wypełnienie i oddanie ankiety było dobrowolne. Każdy respondent oddający ankietę otrzymywał drobny upominek. Większość ankiet zostało złożonych w sobotę - czyli dzień oficjalnego zakończenia Konferencji.

Liczba:
Słuchaczy: 617
Wykładowców: 47