szkoleniapta.pl

XIV Międzynarodowy Kongres

 

banner-header

Najlepsi z Najlepszych


Sesja Prezentacji Ustnych 1 – Patomechanizmy chorób alergicznych
Czwartek 30.09.2021, 14:00-15:00

Pobierz wszystkie (zip)…

Kod Autorzy Tytuł
I.1 Adrian L. Gajewski, Mateusz Gawrysiak, Robert Szewczyk, Marek L. Kowalski, Maciej Chałubiński IL-33 may augment the effect of rhinovirus HRV16 on the inflammatory activity of human lung vascular endothelium – possible implication for rhinoviral asthma exacerbations
I.2 Izabela Gulbas, Adrian Gajewski, Mateusz Gawrysiak, Robert Szewczyk, Sylwia Michlewska, Marek L. Kowalski, Maciej Chałubiński Wpływ rinowirusa HRV16 i IL-33 na ekspresję receptorów koronawirusowych ACE 2, DPPIV i AP-N na śródbłonku naczyń płucnych i podatność na infekcje koronawirusami
I.3 Agnieszka Kowalczyk, Aneta Krogulska Analiza wybranych czynników klinicznych i środowiskowych wpływających na ciężkość przebiegu ANN w populacji dzieci województwa kujawsko-pomorskiego
I.4 Aleksandra Likońska, Adrian Gajewski, Mateusz Gawrysiak, Izabela Gulbas, Robert Szewczyk, Kinga Klimczak, Marek L. Kowalski, Maciej Chałubiński Human rhinovirus HRV16 may increase angiogenetic activity of lung vascular endothelial cells – potential contribution to airway remodelling in asthma
I.5 Robert Szewczyk, Mateusz Gawrysiak, Adrian Gajewski, Aleksandra Likońska, Izabela Gulbas, Magdalena Chmiela, Marek L. Kowalski, Maciej Chałubiński Airway cells infected by HRV-16 may pass infection to pulmonary microvascular endothelium in vitro- possible mechanism in asthma exacerbations
I.6 Monika Sztandera-Tymoczek, Marta Palusińska-Szysz, Urszula Świderska-Burek, Agnieszka Szuster-Ciesielska Potencjalnie prozapalne właściwości grzybów mączniakowych

 

Sesja Prezentacji Ustnych 2 – Astma i alergie pokarmowe
Czwartek 30.09.2021, 14:00-15:00

Pobierz wszystkie (zip)…

Kod Autorzy Tytuł
II.1 Olga Branicka, Radosław Gawlik, Joanna Glück Przydatność oceny wskaźników liczby eozynofilii/neutrofilii/płytek krwi do liczby limfocytów jako czynników predykcyjnych wyników leczenia biologicznego astmy ciężkiej.
II.2 Julia Gawryjołek, Magdalena Żbikowska-Gotz, Zbigniew Bartuzi, Aneta Krogulska Porównanie przydatności różnych metod diagnostycznych w ocenie uczulenia i alergii na orzeszki ziemne u dzieci
II.3 Julia Gawryjołek, Aneta Krogulska Anafilaksja na pokarm u dzieci do 3 roku życia
II.4 Ewelina Harcęko- Zielińska, Marek Niedoszytko, Marek Bronk, Sławomir Dąbrowski Badania mikrobiomu i zaburzeń odżywiania u chorych leczonych z powodu astmy, mastocytozy oraz w grupie kontrolnej
II.5 Maria Popielarz, Julia Gawryjołek , Magdalena Żbikowska-Götz , Zbigniew Bartuzi, Aneta Krogulska Ocena znaczenia diagnostyki molekularnej u dzieci uczulonych na alergeny mleka krowiego i jaja kurzego
II.6 Krystyna Stencel-Gabriel, Izabela Jabcoń E-cigarette use and non-pharmacological treatment of bronchial asthma in children

 

Sesja Prezentacji Ustnych 3 – Diagnostyka i klinika chorób alergicznych
Piątek 1.10.2021, 14:00-15:00

Pobierz wszystkie (zip)…

Kod Autorzy Tytuł
III.1 Krzysztof Kłos, Krzysztof Piwowarek, Jerzy Kruszewski, Andrzej Chciałowski, Katarzyna Plewka, Izabella Klajnowicz, Weronika Urbańska, Wojciech Włodarczyk, Michał Abramowicz, Anna Skibińska Występowanie astmy oskrzelowej i przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP) u chorych z COVID-19 oraz wpływ na ewolucję zakażenia – doświadczenia własne z pandemii SARS-CoV-2.
III.2 Izabela Kupryś-Lipińska, Joanna Molińska, Katarzyna Molińska, Paweł Majak, Marta Kołacińska-Flont, Piotr Kuna Ocena efektywności i trwałość poprawy klinicznej u pacjentów chorujących na oporną na standardową terapię pokrzywkę leczonych omalizumabem
III.3 Joanna Molińska, Katarzyna Molińska, Paweł Majak, Marta Kołacińska-Flont, Piotr Kuna Wpływ omalizumabu na jakość życia pacjentów z przewlekłą pokrzywką spontaniczną
III.4 Dorota Myszkowska, Agnieszka Kubik-Komar, Katarzyna Piotrowicz, Katarzyna Dąbrowska-Zapart, Łukasz Grewling, Idalia Kasprzyk, Barbara Majkowska-Wojciechowska, Małgorzata Malkiewicz, Krystyna Piotrowska-Weryszko, Małgorzata Puc, Czarnobilska Ewa Zmienność sezonów pyłkowych roślin alergennych w Polsce na tle zmian klimatu
III.5 Krzysztof Piwowarek, Agnieszka Rzeszotarska, Jolanta Korsak, Aleksandra Juszkiewicz, Andrzej Chciałowski, Jerzy Kruszewski Kliniczne znaczenie oznaczeń aktywności osoczowej acetylohydrolazy PAF w anafilaksji
III.6 Grzegorz Porębski, Alicja Dziadowiec, Mateusz Kwitniewski Mas-Related G Protein-Coupled Receptor-X2 serum level in allergic and non-allergic individuals

 

Sesja Prezentacji Ustnych 4 – Varia
Piątek 1.10.2021, 14:00-15:00

Pobierz wszystkie (zip)…

Kod Autorzy Tytuł
IV.1 Anna Bodajko-Grochowska, Kamil Janeczek, Arkadiusz Jędrzejewski, Iwona Czerwińska-Pawluk, Ewa Markut-Miotła, Andrzej Emeryk Koszty leczenia glikokortykosteroidami wziewnymi w warunkach szpitalnych u dzieci z astmą w zależności od metody inhalacyjnej.
IV.2 Iwona Damps-Konstańska, Marek Niedoszytko, Ewa Jassem Wpływ pandemii COVID19 na zgłoszenia do Klinicznego Oddziału Ratunkowego Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku z powodu nagłych stanów alergicznych
IV.3 Kamil Janeczek, Marek Mikołajczyk, Ewa Markut-Miotła, Wioleta Kowalska, Michał Zarobkiewicz, Andrzej Emeryk Ocena subpopulacji limfocytów iNKT u dzieci z alergicznym nieżytem nosa
IV.4 Kinga Klimczak, Robert Szewczyk, Aleksandra Likońska, Marek L. Kowalski, Maciej Chałubiński The effect of human rhinovirus HRV16 on enzyme expression of the arachidonic acid metabolic pathway in human pulmonary vascular endothelium
IV.5 Anna Kosowska, Magdalena Zemelka-Wiącek, Ewa Popowicz, John Zajac, Marek Jutel Safety of an accelerated dose escalation scheme for an one strength subcutaneous allergen immunotherapy preparation in patients with allergic rhinitis triggered by house dust mite allergens
IV.6 Maria Magdalena Tomasiak-Łozowska, Michał Ciborowski, Agnieszka Lis, Maciej Klimek, Marcin Czaban, Wiktoria Izdebska, Dominika Wróblewska, Kamil Grubczak, Jacek Gronek, Marcin Moniuszko Analiza wczesnych zmian metabolomu u pacjentów poddanych immunoterapii na jad pszczoły z wykorzystaniem protokołu „ultra-rush”. Analysis of early changes in metabolomic panel in patients receiving ultrarush protocol during bee venom immunotherapy.

 

Sesja Najlepsi z Najlepszych
Sobota 2.10.2021, 10:30-12:00

Pobierz wszystkie (zip)…

Kod Autorzy Tytuł
N.1 Andrzej Eljaszewicz, Fiorella Ruchtia, Urszula Radzikowska, Anna Globinska, Tadech Boonpiyathad, Anna Gschwend, Hideaki Morita, Arthur Helbling, Stefania Arasia, Helga Kahlert, Nadine Berek, Andreas Nandy, Mübeccel Akdis, Christoph Willers, Marcin Moniuszko, Cezmi A. Akdis, Milena Sokolowska, Trained immunity and tolerance during allergen-specific immunotherapy
N.2 Mateusz Gawrysiak, Michał Szymański, Mateusz Kobierecki, Adrian Gajewski, Robert Szewczyk, Izabela Gulbas, Aleksandra Likońska, Sylwia Michlewska, Marek L. Kowalski, Maciej Chałubiński Interferon-dependant mechanisms of antiviral resistance of the human lung vascular endothelium infected with rhinovirus HRV16 – relevance in asthma exacerbations
N.3 Arkadiusz Jędrzejewski, Ewelina Wawryk-Gawda1 Anna Bodajko-Grochowska, Andrzej Emeryk OM-85 BV w terapii pyłkowego nieżytu nosa u dzieci – doniesienie wstępne
N.4 Piotr Łacwik, Maciej Kupczyk, Cezary Pałczyński Health literacy as a barrier to vaccine accessibility in people suffering from allergic diseases
N.5 Ewa Łoś-Rycharska, Marcin Gołębiewski, Marcin Sikora , Julia Gawryjołek, Tomasz Grzybowski, Marta Gorzkiewicz, Aneta Krogulska Wpływ mikrobiomu mleka matki na kształtowanie się mikrobiom kału i skóry u dzieci z chorobami alergicznymi
N.6 Marlena Tynecka, Adrian Janucik, Magdalena Niemira, Aleksandra Starosz, Arkadiusz Żbikowski, Kamil Grubczak, Dawid Groth, Anna Szałkowska, Urszula Korotko, Małgorzata Łukasik, Joanna Reszec, Mirosław Kwaśniewski, Adam Kretowski, Marcin Moniuszko, Andrzej Eljaszewicz Understanding of mesenchymal stem cells (MSCs) immunoregulatory mechanism in the eosinophilic and neutrophilic lung inflammation

 

Sesje plakatowe

Sesja Plakatowa 1 – Diagnostyka chorób alergicznych
Czwartek, 30.09.2021 14:00 – 15:00

Pobierz wszystkie (zip)…

Kod Autorzy Tytuł
A1 Rafał Ćwikliński, Dorota Żaromińska, Adrian Gajewski, Marcin Kurowski, Marek L. Kowalski Cytokiny w wydzielinie nosowej pobieranej metodą Nasosorption oraz w surowicy u pacjentów z sezonowym ANN podczas sezonu i po sezonie pylenia traw – doniesienie wstępne.
A3 Edyta Krzych-Fałta Rynometria optyczna w donosowej próbie prowokacyjnej, co nowego
A4 Maria Mozga, Izabela Kupryś-Lipińska, Grzegorz Porębski, Marta Kołacińska-Flont, Piotr Kuna Problemy diagnostyczne u pacjentki z wrodzonym obrzękiem naczynioruchowym i współwystępującym gruczolakorakiem żołądka oraz alergią pokarmową i wziewną
A5 Jan Romantowski, Marek Niedoszytko Atopy and multisensitizations in patients with severe asthma

 

Sesja Plakatowa 2 – Astma i alergie
Czwartek, 30.09.2021 14:00 – 15:00

Pobierz wszystkie (zip)…

Kod Autorzy Tytuł
B1 Agnieszka Kowalczyk, Renata Kuczyńska, Aneta Krogulska Reakcja anafilaktyczna w trakcie znieczulenia do zabiegu operacyjnego u 11-letniej dziewczynki
B2 Helena Krakowczyk, Edyta Machura, Katarzyna Ziora Ocena stężenia periostyny u dzieci z astmą oskrzelową.
B3 Maria Mozga, Marta Kołacińska-Flont, Piotr Kuna, Izabela Kupryś-Lipińska Alergia na Pen m3 – opis przypadku
B4 Ewa Pisarczyk-Bogacka, Małgorzata Farnik, Dorota Brzostek Znowu zaczynam marzyć
B5 Beata Sadowska, Marika Gawinowska, Marlena Sztormowska, Marta Chełmińska Kliniczne znaczenie wykonywania testu z surowicą autologiczną w populacji z pokrzywką przewlekłą

 

Sesja Plakatowa 3 – AZS, pokrzywka i inne dermatozy
Piątek, 01.10.2021 14:00 – 15:00

Pobierz wszystkie (zip)…

Kod Autorzy Tytuł
C1 Anna Błaszczyk, Dorota Jenerowicz, Filip Raciborski, Anna Sadowska-Przytocka, Zygmunt Adamski, Magdalena Czarnecka-Operacz Quality of life in chronic urticaria – analysis of patients from the Department of Dermatology, Poznan University of Medical Sciences
C2 Milena Drewienkowska, Krzysztof Dryjka, Agata Mędrala, Agnieszka Bogacz , Andrzej Bożek Ocena profilu cytokinowego u pacjentów z współwystępowaniem atopowego zapalenia skóry i łuszczycy.
C3 Katarzyna Furman, Olga Branicka, Radosław Gawlik, Joanna Glück Nabyty obrzęk naczynioruchowy z niedoborem C1-inhibitora odpowiadający na leczenie glikokortykosteroidami – opis przypadku.
C4 Beata Sadowska, Marika Gawinowska, Marlena Sztormowska, Marta Chełmińska Sodium benzoate: positive patch test coexisting with positive single-blinded placebo-controlled oral food challenge in the patient with urticaria
C5 Katarzyna Waligóra-Dziwak, Dorota Jenerowicz, Zygmunt Adamski, Magdalena Czarnecka-Operacz Fotoalergiczne kontaktowe zapalenie skóry – opis przypadku

 

Sesja Plakatowa 4 – Varia
Piątek, 01.10.2021 14:00 – 15:00

Pobierz wszystkie (zip)…

Kod Autorzy Tytuł
D1 Aleksandra Górska, Ewa Jabłońska, Edyta Reszka, Marek Niedoszytko, Magdalena Lange, Marta Gruchała-Niedoszytko , Justyna Jarczak, Dominik Strapagiel, Magdalena Górska-Ponikowska, Paulina Bastian, Iwona Pelikant-Małecka, Bogusław Nedoszytko DNA methylation profile in patients with indolent systemic mastocytosis.
D2 Izabela Kupryś-Lipińska, Małgorzata Skibińska, Adam Janiak, Marta Kołacińska-Flont, Katarzyna Molińska, Joanna Molińska, Joanna Narbutt, Piotr Kuna Efektywność omalizumabu u pacjentki z przewlekłą pokrzywką spontaniczną i towarzyszącą chorobą Leśniowskiego-Crohna
D3 Izabela Kupryś-Lipińska, Marta Kołacińska-Flont, Katarzyna Molińska, Joanna Molińska, Piotr Kuna Efektywność omalizumabu u pacjentki z przewlekłą pokrzywką spontaniczną i towarzyszącą nadpłytkowością samoistną
D4 Izabela Kupryś-Lipińska, Marta Kołacińska-Flont, Katarzyna Molińska, Joanna Molińska, Piotr Kuna Efektywność omalizumabu w opanowywaniu objawów stenokardialnych towarzyszących przewlekłej pokrzywce spontanicznej – opis przypadku
D5 Piotr Łacwik, Adam Białas, Marzena Wielanek, Maria Skłodowska, Maciej Kupczyk, Paweł Górski, Piotr Kuna Anaphylaxis out in the cold- are epinephrine autoinjectors safe in freezing temperatures?
D6 Krzysztof Piwowarek, Anna Skibińska, Jerzy Kruszewski, Krzysztof Kłos Krwotok z nosa jako potencjalnie śmiertelne powikłanie wysokoprzepływowej tlenoterapii donosowej – opis przypadku.
Liczba:
Zarejestrowanych uczestników: 470
Wykładowców: 88