szkoleniapta.pl

VI Konferencja Szkoleniowa

 

banner-header

Zaproszenie


Szanowni Państwo,
Drogie Koleżanki i Koledzy,

Z wielką przyjemnością zapraszam Państwa do udziału w VI Konferencji Szkoleniowej Polskiego Towarzystwa Alergologicznego, która odbędzie się w dniach 2-5 kwietnia 2014 r. Tradycyjnym miejscem naszego spotkania będzie Hotel Gołębiewski w Wiśle.

Hasłem przewodnim Konferencji będzie „Alergologia na granicy specjalności”. Ma ono odzwierciedlać przeszłość naszej specjalizacji, która powstała jako wynik prac i wysiłku wielu pokoleń ekspertów – pediatrów, dermatologów, immunologów, laryngologów czy pulmonologów. To hasło ma również ukazywać aktualne oblicze alergologii, która była i jest przecież interdyscyplinarną dziedziną medycyny, tworzącą z wielu specjalizacji wyjątkową wartość, którą reprezentujemy w swojej codziennej pracy. Różnorodność jaką wnosimy do Towarzystwa jest naszą siłą i magnesem przyciągając do udziału w Konferencjach PTA tak wiele osób. Ciężko bowiem wskazać inną dziedzinę medycyny, która łączyłaby zagadnienia chorób nosa, oczu, skóry oraz układu oddechowego, pokarmowego czy immunologicznego w jedną spójną całość.

Dlatego też program naukowy i dyskusje jakie Państwu oferujemy w trakcie Konferencji są tak bogate i owocne, gdyż zmuszają do objęcia zainteresowaniem wielu płaszczyzn pracy lekarza-praktyka. Układając program naukowy spotkania kierujemy się nie tylko zasadą by każdy znalazł coś dla siebie, ale również tym by czerpiąc z wielu specjalizacji kompleksowo przedstawić nowoczesne metody diagnozy i leczenia różnych postaci alergii, z którymi Państwo spotykają się w swych gabinetach. Alergologia zmusza bowiem nie tylko do tworzenia nowych procedur, ale i do efektywnego poszukiwania oraz łączenia metod terapii z różnych dziedzin medycyny. To właśnie Konferencje PTA są idealnym miejscem by Państwu je przedstawić.

W trakcie konferencji będziemy starali się odnieść do najciekawszych i najtrudniejszych problemów nie tylko alergologii, ale i specjalności z pogranicza alergologii.

Będziemy także prezentować nasze najnowsze osiągnięcia edukacyjne, zarówno w zakresie Akademii Alergologii, jak i e-Akademii Alergologii – najnowocześniejszej techniki przekazu i komunikacji z członkami PTA. Jesteśmy bowiem jako Towarzystwo pionierami w tym zakresie wśród wszystkich medycznych stowarzyszeń.

Mam nadzieję, że również nasze najbliższe spotkanie w Wiśle osiągnie ten cel i po raz kolejny udowodni, że ta największa konferencja alergologiczna w naszym kraju jest widocznym efektem doskonałej współpracy wielu - czasem dość odległych od siebie - specjalizacji medycznych, które łączy właśnie alergologia.

Do zobaczenia w Wiśle!

Prof. dr hab. med. Bolesław Samoliński
Prezydent
Polskiego Towarzystwa Alergologicznego