szkoleniapta.pl

XIII Międzynarodowy Kongres

 

banner-header

Top ten


Zbieranie ocen zamknięto w poniedziałek 01.10.2018 godz. 24.00.
Ocenie poddano wykłady, które otrzymały co najmniej 20 ocen. Rankingu dokonano na podstawie oceny średniej. Wszystkie wymienione wykłady osiągnęły medianę ocen 5 i średnią powyżej 4,2.
Wyniki zawierają kolejno: tytuł wykładu, imię i nazwisko wykładowcy (wg danych z programu), średnią ocen, liczbę oddanych głosów i liczbę głosów z maksymalną oceną ( 5 gwiazdek).

1. Astma, Prof. Piotr Kuna (4.91, 44, 41)
2. Astma – patomechanizmy: co nowego?, Dr hab. Paweł Majak (4.88, 41, 39)
3. Standardy leczenia astmy i nowe kierunki poszukiwań, Prof. Piotr Kuna (4.84, 49, 44)
4. Rola leku i rola inhalatora w prawidłowej kontroli astmy, Prof. Piotr Kuna (4.83, 30, 26)
5. Czy zdrowi ludzie żyją w brudzie?, Dr hab. Paweł Majak (4.7, 30, 23)
6. Hot topic: leczenie anty-eozynofilowe astmy ciężkiej, Prof. Maciej Kupczyk (4.68, 41, 35)
7. Narzędzia, które mogą pomóc w prawidłowej kontroli astmy, Dr Piotr Dąbrowiecki (4.67, 33, 23)
8. Mastocytoza – czy tylko choroba skóry?, Dr hab. Magdalena Lange (4.55, 38, 25)
9. W jaki sposób ostatnie rekomendacje EAACI i wyniki najnowszych badań klinicznych zmieniają praktykę immunoterapii:– w alergii na pyłki drzew, Prof. Marita Nittner-Marszalska (4.53, 32, 21)
10. Środowisko a mikrobiom – rola w rozwoju alergii i astmy, Prof. Marek L. Kowalski (4.29, 41, 22)
10. Alergia i astma u kobiet w ciąży, Prof. Barbara Rogala (4.29, 38, 20)

Na uwagę zasługują też plakaty i ustne prezentacje doniesień naukowych , do których nadesłano oceny i komentarze:

II.01 Wpływ lipopolisacharydu, enterotoksyny gronkowcowej typu A oraz ludzkiego wirusa paragrypy typu 3 na uwalnianie IL-10, IL-17A i katelicydyny LL-37 przez limfocyty krwi obwodowej w odniesieniu do apoptozy, osoba prezentująca: A. Michalak
III.05 Safety of allergen Immunotherapy in seniors – results of a 2 year observational study osoba prezentująca: P. Łacwik
A.01 Wpływ rhinowirusa HRV16 na odpowiedź przeciwwirusową i zapalną w komórkach śródbłonka naczyniowego, osoba prezentująca: M. Chałubiński
III.06 Predisposing factors of adverse events in subcutaneous allergen immunotherapy – results from a long-term observation, osoba prezentująca: P. Łacwik

Ranking wystąpień został ustalony na podstawie ocen wysłanych z oficjalnej konferencyjnej aplikacji mobilnej oraz ze strony internetowej.